Kies voor betrouwbaar, kies voor LLS

Natuurlijk kiest u voor betrouwbaarheid en veiligheid. Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden, dus ook voor veilige containerafzetsystemen. U wilt onnodige vertragingen veroorzaakt door defecten voorkomen en u wilt dat uw mensen veilig kunnen werken. Hoe beter een systeem wordt gemonteerd en afgesteld, hoe beter dat is voor de levensduur, de veiligheid van degene die de installatie bedient en de veiligheid van omstanders en andere verkeersdeelnemers.

Door intensief gebruik zijn de systemen onderhevig aan slijtage. Dus om te kunnen vertrouwen op betrouwbare haakarm-, portaal en kabelkettingsystemen zijn periodiek goed onderhoud en deskundige controle essentieel om veiligheid en een soepele werking ook op langere termijn te garanderen.

De Arbowet verplicht u om alle systemen minimaal één keer per jaar te laten keuren.

De Arbowet verplicht u om alle systemen minimaal één keer per jaar te laten keuren. De keuring maakt geen onderdeel uit van de jaarlijkse APK van het voertuig, maar moet separaat worden uitgevoerd door een erkend keurmeester.

Met LLS bent u verzekerd van een deskundige keuring. Niet voor niets bevelen alle grote producenten LLS aan, het keurmerk dat is gebaseerd op de Arbowet en de Machinerichtlijn. LLS is een onafhankelijk keurmerk en een initiatief van RAICarrosserieNL.

Vind uw keuringsstation