Ook erkend keurstation/keurmeester worden?

De Arbowet stelt strenge eisen aan het monteren, afstellen en onderhouden van containerafzetsystemen om het werken veiliger te maken en arbeidsongevallen terug te dringen. Daarom moeten onderhoud, reparaties en keuringen van een haakarm-, portaal en kabelkettingsysteem altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd keurmeester. Ook uw bedrijf kan keuringsstation worden.

RAI Vereniging heeft in samenwerking met fabrikanten van containerafzetsystemen aan de hand van de Arbowet en de Machinerichtlijn een protocol opgesteld. Zo krijgen de keuringen van LLS de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Ieder carrosseriebedrijf kan een erkend LLS-keuringsstation worden. Daarvoor moet u natuurlijk wel aan een aantal eisen voldoen.

Zo is het verplicht dat u een LLS-keurmeester in dienst heeft of een monteur hiervoor opleidt. Ook moet u werken met het juiste testgereedschap en de nodige gewichten in huis hebben om een installatie te kunnen keuren. Bovendien is een lidmaatschap van RAI Vereniging verplicht en sluit u een samenwerkingsovereenkomst. Tevens dient u dealer te zijn of worden van één van de fabrikanten/importeurs die bij LLS zijn aangesloten. TÜV Nederland zal steekproefsgewijs regelmatig controles uitvoeren bij keuringsstations om veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen blijven garanderen.


Opleiding tot LLS-Keurmeester

De opleiding tot LLS-keurmeester wordt verzorgd door TÜV Nederland. De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Het theoriedeel wordt afgesloten met een examen wat digitaal wordt afgenomen en dient te worden afgesloten met een voldoende voordat het praktijkexamen wordt gedaan. Het praktijkdeel omvat 1 dag en wordt afgesloten met een praktijkexamen. Indien dit praktijkexamen ook voldoende dan krijgt de kandidaat een vermelding als keurmeester in het digitale keuringssysteem en toegang tot dit systeem en tevens een papieren certificaat.


Tarieven
Opleiding tot LLS-keurmeester
Digitale theorie-examen
Digitale herexamen theorie
Praktijkexamen
€ 149,-
€ 42,50
€ 287,50

Aanmelden voor de opleiding kan via de fabrikant/importeur of via RAI Carrosserie NL.


Meer informatie of direct aanmelden ?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u zich direct aanmelden? Neem dan contact op met RAI Vereniging via info@llskeuring.nl Bellen kan ook via 020 504 4949.